Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Girls Doubles 女子雙打
System Record 36
  陳曉琳 CHAN HIU LAM
曾詠蓉 TSANG WING YUNG
黃芊柔 WONG CHIN YAU
吳詠琳 NG WING LAM
  棄權  
System Record 78 Round of 64
  陳秀珠 CHAN SAU CHU
梁靜霞 LEUNG CHING HA
黃芊柔 WONG CHIN YAU
吳詠琳 NG WING LAM
1   4 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 100 Round of 32
  吳泳芯 NG WING SUM
陳穎彤 CHAN WING TUNG
黃芊柔 WONG CHIN YAU
吳詠琳 NG WING LAM
1   4 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 111 Round of 16
  王重云 WONG CHUNG WAN
盧樂兒 LO LOK YEE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
吳詠琳 NG WING LAM
1   6 11
2   8 11
3   12 10
4   9 11
結果 1 3
System Record 117 Quarter Final
  黃芊柔 WONG CHIN YAU
吳詠琳 NG WING LAM
劉鳳婷 LAU FUNG TING
鍾善穎 CHUNG SIN WING
1   12 10
2   9 11
3   11 3
4   11 4
結果 3 1
System Record 120 Semi Final
  黃芊柔 WONG CHIN YAU
吳詠琳 NG WING LAM
李凱敏 LEE HOI MAN KAREN
馮慧珠 FUNG WAI CHU
1   11 7
2   11 6
3   6 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 121 Final
  朱成竹 ZHU CHENGZHU
李清韻 LI CHING WAN
黃芊柔 WONG CHIN YAU
吳詠琳 NG WING LAM
1   11 8
2   11 5
3   11 8
結果 3 0