Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 26
  何啟燊 HO KAI SUN MATTHEW
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
蔡毅宏 TSOI NGAI WANG
洪麒隆 HUNG KI LUNG
1   11 7
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 64 Round of 64
  何啟燊 HO KAI SUN MATTHEW
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
陳亮新 CHAN LEONG SAN
鄭浩鋒 CHENG HO FUNG
1   11 5
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 87 Round of 32
  何啟燊 HO KAI SUN MATTHEW
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
陳家樂 CHAN KA LOK
陳子軒 CHAN TSZ HIN
1   11 8
2   9 11
3   7 11
4   5 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 2
  林如瀚 LAM YU HON
鄧國基 TANG KWOK KEI
何啟燊 HO KAI SUN MATTHEW
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
1   11 8
2   11 6
3   11 5
結果 3 0