Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 5 -3
  劉存忠 LAU CHUEN CHUNG
梁家強 LEUNG KA KEUNG
張軒爾 CHANG HIN YI
楊逸曦 YEUNG YAT HEI
1   11 8
2   10 12
3   11 4
4   5 11
5   11 5
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 2
  張軒爾 CHANG HIN YI
楊逸曦 YEUNG YAT HEI
徐君耀 CHUI KWAN YIU
黎飛陽 LAI FEI YEUNG
1   11 4
2   10 12
3   11 8
4   11 7
結果 3 1
System Record 47 Round of 64
  張軒爾 CHANG HIN YI
楊逸曦 YEUNG YAT HEI
鄭栢謙 CHENG PAK HIM
何俊濤 HO CHUN TO
    棄權
System Record 78 Round of 32
  陳以信 CHAN YEE SHUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
張軒爾 CHANG HIN YI
楊逸曦 YEUNG YAT HEI
1   11 8
2   11 2
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 85
  張軒爾 CHANG HIN YI
楊逸曦 YEUNG YAT HEI
呂承亨 LUI SHING HANG
甄正彥 YAN MASA HIKO
1   11 13
2   1 11
3   13 11
4   3 11
結果 1 3