Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 26
  黃敏妍 WONG MAN YIN
孟欣熹 MENG XIN XI ISABELLA
簡家順 KAN KA SHUN
陳麗萍 CHAN LAI PING
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 7
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
羅卓琳 LAW CHEUK LAM
簡家順 KAN KA SHUN
陳麗萍 CHAN LAI PING
1   11 4
2   11 2
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 19
  謝芷柔 TSE TSZ YAU
李澤殷 LI RACHEL CHAK YAN
簡家順 KAN KA SHUN
陳麗萍 CHAN LAI PING
1   11 6
2   11 9
3   11 9
結果 3 0