Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 81
  林昇鵬 LAM SING PANG
黎子恒 LAI TSZ HANG
李朗軒 LEE LONG HIN
朱栢聰 CHU PAK CHUNG
  棄權 棄權
System Record 153
  林昇鵬 LAM SING PANG
黎子恒 LAI TSZ HANG
林奕騏 LAM YIK KI
馮皓昀 FUNG HO WAN
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 87
  林昇鵬 LAM SING PANG
黎子恒 LAI TSZ HANG
張家騏 CHANG KA KI
伍明 NG MING
1   11 6
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 144 Round of 64
  林昇鵬 LAM SING PANG
黎子恒 LAI TSZ HANG
余俊賢 YU CHUN YIN
布銘亮 PO MING LEONG
1   11 8
2   11 8
3   9 11
4   9 11
5   6 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 66 -3
  林昇鵬 LAM SING PANG
黎子恒 LAI TSZ HANG
馮健邦 FUNG KIN PONG
陳志光 CHAN CHI KWONG HARRY
1   11 6
2   11 6
3   11 8
結果 3 0