Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 53
  江睿軒 KONG YUI HIN
黃宇駿 WONG YU CHUN
關文德 KWAN MAN TAK
廖福明 LIU FUK MING
1   7 11
2   5 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 136
  關文德 KWAN MAN TAK
廖福明 LIU FUK MING
袁子峰 YUEN TSZ FUNG
鄭志坤 CHENG CHI KWAN
1   12 10
2   7 11
3   11 4
4   9 11
5   11 13
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 31 -3
  陳以信 CHAN YEE SHUN
吳卓軒 NG CHEUK HIN
關文德 KWAN MAN TAK
廖福明 LIU FUK MING
1   5 11
2   8 11
3   11 5
4   11 4
5   11 9
結果 3 2
System Record 34 -3
  張偉明 CHEUNG WAI MING
施能璇 SZE NANG SUEN
關文德 KWAN MAN TAK
廖福明 LIU FUK MING
1   11 9
2   5 11
3   6 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 35 -3
  姚曉輝 YAO XIAOHUI
李明熹 LEE MING HEI
關文德 KWAN MAN TAK
廖福明 LIU FUK MING
1   8 11
2   7 11
3   12 10
4   10 12
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 83 -3
  林煒權 LAM WAI KUEN
陳韋曦 CHAN JACK
關文德 KWAN MAN TAK
廖福明 LIU FUK MING
1   11 6
2   8 11
3   7 11
4   11 6
5   8 11
結果 2 3