Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 53 -3
  趙國偉 CHIU KWOK WAI
鄭冬日 CHENG TUNG YAT
陳家豪 CHAN KA HO
麥啟東 MAK KAI TUNG
1   11 6
2   7 11
3   9 11
4   12 14
結果 1 3