Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2018
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 62 Round of 64
  陳凱東 CHAN HOI TUNG
袁兆臻 YUEN SIU CHUN
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
林星肇 LAM SING SIU
1   4 11
2   3 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 78 Round of 32
  吳泓朗 NG WANG LONG
李俊譽 LEE CHUN YU
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
林星肇 LAM SING SIU
1   4 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 86 Round of 16
  曾煒棟 TSANG WU TUNS
黃昭恒 WONG CHIU HANG
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
林星肇 LAM SING SIU
1   7 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 90 Quarter Final
  邱煌智 KHOO CAMERON CASEY
王逸謙 WONG YAT HIM CYRUS
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
林星肇 LAM SING SIU
1   5 11
2   11 13
3   4 11
結果 0 3
System Record 92 Semi Final
  曹子浩 TSO TZE HO
曾湋皓 TSANG WEI HAO
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
林星肇 LAM SING SIU
1   11 2
2   6 11
3   7 11
4   11 6
5   11 6
結果 3 2
System Record 93 Third Place
  陳韋曦 CHAN JACK
呂衍麒 LUI HIN KI
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
林星肇 LAM SING SIU
1   4 11
2   11 7
3   5 11
4   15 13
5   8 11
結果 2 3