Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 13
  譚臻榮 TAM CHUN WING
鄒宇城 CHAU YU SHING
陳子軒 CHAN TSZ HIN
麥敬滔 MAK KING TO
1   13 11
2   7 11
3   3 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 47 Round of 64
  陳子軒 CHAN TSZ HIN
麥敬滔 MAK KING TO
吳灝鍶 NG HO SZE
張卓恆 CHEUNG CHEUK HANG
1   11 4
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 73 Round of 32
  李晉輝 LI CHUN FAI
陳翱然 CHAN NGO YIN
陳子軒 CHAN TSZ HIN
麥敬滔 MAK KING TO
  棄權  
System Record 86 Round of 16
  曹子浩 TSO TZE HO
曾湋皓 TSANG WEI HAO
陳子軒 CHAN TSZ HIN
麥敬滔 MAK KING TO
1   11 8
2   12 10
3   11 7
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2018
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 7
  方兆宏 FONG SIU WANG
劉子瑋 LAO TSZ WAI
陳子軒 CHAN TSZ HIN
麥敬滔 MAK KING TO
1   4 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 38 Round of 64
  陳子軒 CHAN TSZ HIN
麥敬滔 MAK KING TO
李梓軒 LEE TSZ HIN
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
1   5 11
2   8 11
3   12 10
4   9 11
結果 1 3