Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 13
  李栩鋒 LEE HUI FUNG
梁日熙 LEUNG YAT HEI
盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
1   8 11
2   6 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 57 Round of 64
  盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
陳浩賢 CHAN HO YIN
陳思翰 CHAN SZE HON
1   12 14
2   11 7
3   9 11
4   11 3
5   11 8
結果 3 2
System Record 84 Round of 32
  楊晉琦 YEUNG MERRICK PINTER
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
1   11 5
2   8 11
3   11 4
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 5
  梁德峰 LEUNG TAK FUNG
朱維德 CHU WAI TAK
盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
1   9 11
2   11 5
3   11 9
4   11 4
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2018
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 3
  江晴朗 KONG CHING LONG
邵家聰 SIU KA CHUNG
盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
1   3 11
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 30 Round of 64
  盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
李沛倫 LEE PUI LUN
徐兆銘 CHUI SIU MING
1   11 4
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 60 Round of 32
  張軒爾 CHANG HIN YI
譚睿行 TAM YUI HANG JOSHUA
盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
1   3 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 75 Round of 16
  崔澤鋒 THOI CHAK FUNG MATTHIEU
余頌賢 YU CHUNG YIN
盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
1   5 11
2   10 12
3   4 11
結果 0 3
System Record 83 Quarter Final
  盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
李朗行 LI LONG HANG
許子朗 HUI TSZ LONG
1   7 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3