Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 25
  蔡圳焜 TSAI CHUN KWAN
李文醴 LI MAN LAI
張俊瑋 CHEUNG CHUN WAI
蘇曉頌 SO HIU CHUNG
  棄權 棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 55
  黎俊生 LAI CHUN SANG
高哲仁 KO ALVIN
蔡圳焜 TSAI CHUN KWAN
李文醴 LI MAN LAI
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2018
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 16
  蔡圳焜 TSAI CHUN KWAN
李文醴 LI MAN LAI
徐浩洋 TSUI HO YEUNG MILES
莊昊朗 CHONG HO LONG
1   11 6
2   11 8
3   8 11
4   14 12
結果 3 1
System Record 46 Round of 64
  蔡圳焜 TSAI CHUN KWAN
李文醴 LI MAN LAI
曾斫然 TSANG CHEUK YIN
董啓傑 TUNG KAI KIT
1   11 6
2   11 5
3   13 11
結果 3 0
System Record 68 Round of 32
  張君佑 CHANG KWAN YAU CRAIG
梁浚棋 LEUNG TSUN KI FERGUS
蔡圳焜 TSAI CHUN KWAN
李文醴 LI MAN LAI
1   9 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 79 Round of 16
  黎文鋒 LAI MAN FUNG
李祖東 LEE CHO TUNG
蔡圳焜 TSAI CHUN KWAN
李文醴 LI MAN LAI
1   10 12
2   11 7
3   14 12
4   11 6
結果 3 1