Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 63 Round of 64
  徐奕楠 XU YIK NAM
林顯敖 LIN XIAN AO
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   2 11
2   1 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 87 Round of 32
  劉楗烯 LAU KIN HEE
羅子亮 LAW TSZ LEONG COTY
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   2 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 99 Round of 16
  陳永勤 CHAN WING KAN
張俊龍 ZHANG CHUN LUNG
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   8 11
2   2 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 105 Quarter Final
  楊晉琦 YEUNG MERRICK PINTER
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   11 7
2   11 7
3   10 12
4   13 15
5   11 8
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2018
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 58 Round of 64
  溫俊霖 WAN CHUN LAM
黃曉山 WONG HIU SAN
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   3 11
2   1 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 74 Round of 32
  謝沛權 XIE PUI KUEN
陳家鴻 CHAN KA HUNG
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   6 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 82 Round of 16
  黃健恆 WONG KIN HANG
劉一韜 LAU YAT TO
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   7 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 86 Quarter Final
  陳敬延 CHAN JULIAN
黎卓軒 LAI AIDAN CHEUK HIN
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   12 10
2   9 11
3   10 12
4   9 11
結果 1 3
System Record 88 Semi Final
  黎文鋒 LAI MAN FUNG
李祖東 LEE CHO TUNG
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   9 11
2   8 11
3   11 3
4   11 6
5   6 11
結果 2 3
System Record 90 Final
  陳天祐 CHAN TIN YAU
林柏灝 LAM PAK HO
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   7 11
2   11 9
3   8 11
4   13 11
5   11 6
結果 3 2