Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 15
  陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林文悅 LAM MAN YUET
方昭宇 HONG CHAU YU
方昭怡 HONG CHAU YEE
    棄權
System Record 49 Round of 64
  呂定龍 LUI TING LUNG
方焯琪 FONG CHEUK KI
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林文悅 LAM MAN YUET
1   11 7
2   11 8
3   6 11
4   8 11
5   11 7
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 61
  楊劍 YANG JIAN
梁慕冰 LEUNG MO PING
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林文悅 LAM MAN YUET
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 59
  聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
吳僖桐 WU HEI TUNG
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林文悅 LAM MAN YUET
1   11 7
2   10 12
3   9 11
4   11 6
5   7 11
結果 2 3
System Record 110 Round of 64
  鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林文悅 LAM MAN YUET
1   8 11
2   11 8
3   12 10
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 40
  陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林文悅 LAM MAN YUET
周宛縈 CHOW YUEN YING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   11 7
2   11 8
3   8 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 87 Round of 64
  陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林文悅 LAM MAN YUET
王偉明 WONG WAI MING
王晞彤 WONG HEI TUNG HEIDI
1   11 0
2   11 2
3   11 7
結果 3 0
System Record 110 Round of 32
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI
周穎詩 CHAU WING SZE
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林文悅 LAM MAN YUET
1   11 9
2   11 3
3   11 9
結果 3 0