Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 30 -3
  馮孝忠 FUNG HAU CHUNG ANDREW
關文皓 KWAN MAN HO
陳文峰 CHAN MAN FUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
1   9 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 87
  李嘉聰 LEE KA CHUNG
黎奕藍 LAI YICK NAM KIM
陳文峰 CHAN MAN FUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
1   2 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 186
  高永洋 KO WING YEUNG
蔡孟麒 CHOI MANG KI
陳文峰 CHAN MAN FUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
1   5 11
2   7 11
3   11 9
4   12 10
5   9 11
結果 2 3
System Record 236 Round of 64
  陳文峰 CHAN MAN FUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
蘇學龍 SOO HOK LUNG
孔暐燁 HUNG WAI IP
1   14 16
2   7 11
3   11 5
4   11 3
5   11 9
結果 3 2
System Record 261 Round of 32
  陳文峰 CHAN MAN FUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
李漢銘 LI HON MING
關文皓 KWAN MAN HO
1   6 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 122
  梁信根 LEUNG SHUN KAN
黃達偉 WONG TAT WAI
陳文峰 CHAN MAN FUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
  棄權  
System Record 186
  吳韋霆 NG WAI TING
李澤浩 LI CHAK HO
陳文峰 CHAN MAN FUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
1   10 12
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 219 Round of 64
  陳文峰 CHAN MAN FUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
林兆恒 LAM SIU HANG
吳柏男 NG PAK NAM
1   9 11
2   1 11
3   7 11
結果 0 3