Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 86 -3
  魏焯銘 NGAI CHEUK MING
黃耀民 WONG YIU MAN
陳明禮 CHAN MING LAI
葉定璋 IP TING CHEUNG
1   11 2
2   4 11
3   11 5
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 48
  陳明禮 CHAN MING LAI
葉定璋 IP TING CHEUNG
姜家奇 KEUNG KA KI
郭敬文 KWOK KING MAN ANDY
1   11 9
2   11 8
3   12 10
結果 3 0
System Record 148
  李漢銘 LI HON MING
關文皓 KWAN MAN HO
陳明禮 CHAN MING LAI
葉定璋 IP TING CHEUNG
1   11 4
2   11 8
3   11 5
結果 3 0