Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 162
  呂承亨 LUI SHING HANG
麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
蔣敬倫 CHEUNG KING LUN
陳建中 CHAN KIN CHUNG
1   11 6
2   11 9
3   8 11
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 17
  蔣敬倫 CHEUNG KING LUN
陳建中 CHAN KIN CHUNG
麥偉倫 MAK WAI LUN
文嘉星 MAN KA SING
1   11 8
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 132
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
蔣敬倫 CHEUNG KING LUN
陳建中 CHAN KIN CHUNG
1   11 8
2   11 2
3   9 11
4   11 7
結果 3 1