Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 116
  辛康豪 SUN HONG HO
陳灝倫 CHAN HO LUN
詹朗天 CHIM LONG TIN
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
  棄權  
System Record 183
  陳凱朗 CHAN HOI LONG
方啓光 FONG LUCCAS
詹朗天 CHIM LONG TIN
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
1   5 11
2   12 14
3   5 11
結果 0 3
System Record 217 Round of 64
  賀方正 HO FOR CHIN
葉振家 YIP CHUN KA
詹朗天 CHIM LONG TIN
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
1   10 12
2   11 4
3   11 7
4   8 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 234 Round of 32
  黃翰林 WONG HON LAM
朱曉宇 CHU HIU YU
詹朗天 CHIM LONG TIN
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
1   11 8
2   11 8
3   2 11
4   11 8
結果 3 1