Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 30
  蔡明輝 TSOI MING FAI
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI
潘祖明 PUN CHO MING
1   11 9
2   8 11
3   11 2
4   12 10
結果 3 1
System Record 99
  蔡明輝 TSOI MING FAI
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   14 12
2   5 11
3   2 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 124
  張智強 CHEUNG CHI KEUNG
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
蔡明輝 TSOI MING FAI
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
  棄權  
System Record 205
  蔡明輝 TSOI MING FAI
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
1   9 11
2   9 11
3   11 5
4   11 8
5   11 8
結果 3 2
System Record 245 Round of 64
  李浩然 LEE HO YIN, MATTHEW
張宇 CHEUNG YU
蔡明輝 TSOI MING FAI
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
1   11 4
2   7 11
3   11 6
4   9 11
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 120
  黎俊偉 LAI CHUN WAI ROGER
林英銳 LIN YING JUI
蔡明輝 TSOI MING FAI
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
1   11 3
2   11 9
3   9 11
4   8 11
5   12 10
結果 3 2