Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 68 Round of 64
  趙慧明 CHIU WAI MING
羅沛原 LAW PUI YUEN
馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
1   6 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 92 Round of 32
  魯桂廷 LU GUITING
王麗詠 WANG LIYONG
馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
1   6 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 104 Round of 16
  張文靜 ZHANG WENJING
馬一心 MA YAT SUM
馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
1   3 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 110 Quarter Final
  李凱敏 LEE HOI MAN KAREN
黃凱彤 WONG HOI TUNG
馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
1   11 5
2   10 12
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 113 Semi Final
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
羅卓琳 LAW CHEUK LAM
馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
1   6 11
2   2 11
3   11 8
4   6 11
結果 1 3
System Record 115 Final
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
麥子詠 MAK TZE WING
李清韻 LI CHING WAN
1   11 8
2   6 11
3   10 12
4   11 7
5   8 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 74 Round of 64
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
黃頌怡 WONG CHUNG YEE CHLOE
黃芷瑩 WONG TSZ YING
1   11 3
2   11 7
3   11 4
結果 3 0
System Record 94 Round of 32
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
符加蔚 FOO KA WAI
陳凱桐 CHAN HOI TUNG
1   11 6
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 104 Round of 16
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
黃芷翎 WONG ZHI LING JADE
馬一心 MA YAT SUM
1   11 6
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 109 Quarter Final
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
劉麒 LIU QI
李清韻 LI CHING WAN
1   7 11
2   9 11
3   10 12
結果 0 3