Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 15
  譚逸軒 TAM YAT HIN
陳璿懃 CHAN YUI KAN
游昇浩 YAU SING HO
彭子深 PANG TSZ SUM
1   2 11
2   2 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 131
  李天朗 LEE TIN LONG
梁詠賢 LEUNG WING YIN
游昇浩 YAU SING HO
彭子深 PANG TSZ SUM
1   4 11
2   7 11
3   11 7
4   6 11
結果 1 3
System Record 191 Round of 64
  林如瀚 LAM YU HON
鄧國基 TANG KWOK KEI
游昇浩 YAU SING HO
彭子深 PANG TSZ SUM
1   10 12
2   11 4
3   11 13
4   8 11
結果 1 3
System Record 221 Round of 32
  梁譽軒 LEUNG YU HIN
伍煒業 NG WAI YIP
游昇浩 YAU SING HO
彭子深 PANG TSZ SUM
1   7 11
2   11 7
3   6 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 236 Round of 16
  黃鎮廷 WONG CHUN TING
何鈞傑 HO KWAN KIT
游昇浩 YAU SING HO
彭子深 PANG TSZ SUM
1   11 9
2   11 7
3   11 7
結果 3 0