Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 57
  黃敏誠 HUANG MAN SHING
潘澤興 POON CHAK HING
譚梓宏 TAM TSZ WANG
何健 HO KIN
    棄權
System Record 171
  李浩賢 LEE HO YIN
何健聰 HO MICHAEL KINCHUNG
黃敏誠 HUANG MAN SHING
潘澤興 POON CHAK HING
1   11 9
2   11 8
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 34 -3
  陳浩樑 CHAN HO LEUNG
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
黃敏誠 HUANG MAN SHING
潘澤興 POON CHAK HING
1   11 8
2   11 2
3   5 11
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 110
  黃敏誠 HUANG MAN SHING
潘澤興 POON CHAK HING
林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
    棄權
System Record 180
  黃翰林 WONG HON LAM
朱曉宇 CHU HIU YU
黃敏誠 HUANG MAN SHING
潘澤興 POON CHAK HING
1   11 7
2   11 8
3   11 8
結果 3 0