Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 54 -3
  孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
陸柏亨 LUK PAK HANG
1   13 11
2   12 10
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 85
  黎建基 LAI KIN KAY
陳志光 CHAN CHI KWONG HARRY
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
陸柏亨 LUK PAK HANG
1   8 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 168
  黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
陸柏亨 LUK PAK HANG
蘇學龍 SOO HOK LUNG
鍾曉峯 CHUNG HIU FUNG
1   10 12
2   8 11
3   11 8
4   10 12
結果 1 3