Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Boys U19 Double's 男子U19 組雙打
System Record 28 Round of 32
  梁宇軒 LEUNG YU HIN
何家全 HO KA CHUEN
施穎亨 SHIH WING HANG
劉縉諾 LAU CHUN NOK
  棄權  
System Record 36 Round of 16
  李翰文 LI HON MAN
呂鍵灝 LUI KIN HO
施穎亨 SHIH WING HANG
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   11 6
2   11 9
3   14 12
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 5
  施穎亨 SHIH WING HANG
劉縉諾 LAU CHUN NOK
李承諾 LI SHING NOK
黃仲恒 WONG CHUNG HANG
1   11 4
2   11 5
3   11 1
結果 3 0
System Record 77
  阮柏諾 YUEN PAK LOK
何定謙 HO TING HIM ALVIN
施穎亨 SHIH WING HANG
劉縉諾 LAU CHUN NOK
  棄權  
System Record 139 Round of 64
  施穎亨 SHIH WING HANG
劉縉諾 LAU CHUN NOK
蔡智康 CHOI CHI HONG
朱浩弘 CHU HO WANG
  棄權 棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 89
  施穎亨 SHIH WING HANG
劉縉諾 LAU CHUN NOK
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   9 11
2   11 9
3   11 8
4   6 11
5   11 13
結果 2 3