Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Girls U18 Double's 女子 U18 組雙打
System Record 31 Round of 64
  王穎雅 WONG WING NGA
鄭倩婷 CHENG SIN TING
周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
1   5 11
2   11 13
3   8 11
結果 0 3
System Record 48 Round of 32
  周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
李嘉宜 LEE KA YEE KARISA
周穎詩 CHAU WING SZE
    棄權
System Record 56 Round of 16
  黃芷翎 WONG ZHI LING JADE
馬一心 MA YAT SUM
周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
1   7 11
2   10 12
3   7 11
結果 0 3
System Record 60 Quarter Final
  江芷林 KONG TSZ LAM
陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA
周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
1   11 1
2   11 7
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 57
  萬曉汶 MAN HIU MAN
江梓澄 KONG TSZ CHING
周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
1   11 3
2   12 10
3   6 11
4   12 14
5   11 7
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2018
項目:   Girls U18 Double's 女子 U18 組雙打
System Record 3 Round of 64
  周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
趙悅琳 CHIU YUET LAM
符嘉瑩 FU KA YING
    棄權
System Record 25 Round of 32
  周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
梁綵詠 LEUNG CHOI WING JENNIFER
黃芷瑩 WONG TSZ YING
1   13 11
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 40 Round of 16
  周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
歐陽美絃 AU-YEUNG MEI YIN
林樂恩 LAM LOK YAN
1   7 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 24
  周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
陳琛妍 CHAN SUM IN
莫綺汶 MOK YEE MAN
1   9 11
2   11 9
3   13 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 65 Round of 64
  周嘉晴 CHOW KA CHING
陳依明 CHAN YEE MING
周穎詩 CHAU WING SZE
林依諾 LAM YEE LOK
1   6 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3