Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 4
  蘇志強 SOO CHI KEUNG
梁志榮 LEUNG CHI WING
羅章藝 LAW CHEUNG NGAI
陳梓俊 CHAN TSZ CHUN OSCAR
    棄權
System Record 56
  刁俊彥 TIU CHUN YIN
刁俊諾 TIU CHUN NOK
蘇志強 SOO CHI KEUNG
梁志榮 LEUNG CHI WING
1   11 8
2   6 11
3   11 8
4   6 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 179
  蘇志強 SOO CHI KEUNG
梁志榮 LEUNG CHI WING
洪啟智 HUNG KAI CHI
陸德強 LUK TAK KEUNG
1   7 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 113
  張永健 CHEUNG WING KIN
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
蘇志強 SOO CHI KEUNG
梁志榮 LEUNG CHI WING
1   11 9
2   11 5
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 38 -3
  朱栢聰 CHU PAK CHUNG
梁詠賢 LEUNG WING YIN
蘇志強 SOO CHI KEUNG
梁志榮 LEUNG CHI WING
1   10 12
2   11 7
3   11 8
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 38
  蘇志強 SOO CHI KEUNG
梁志榮 LEUNG CHI WING
劉堅榮 LAU KIN WING
陳君諾 CHAN KWAN LOK
1   7 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3