Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 127 -4 Third Place
  麥子詠 MAK TZE WING
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
丁鴻策 DING HUNG CE
張文靜 ZHANG WENJING
1   6 11
2   11 4
3   3 11
4   11 3
5   8 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 106 -4 Quarter Final
  麥子詠 MAK TZE WING
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
陳曦 CHEN XI
1   3 11
2   9 11
3   11 5
4   9 11
結果 1 3
System Record 109 -4 Semi Final
  朱成竹 ZHU CHENGZHU
麥子謙 MAK TZE HIM
麥子詠 MAK TZE WING
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   12 10
2   8 11
3   6 11
4   11 13
結果 1 3