Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 37 Round of 64
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
樊諱諾 FAN WAI NOK
樊巧瀅 FAN HAU YING
1   11 7
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 69 Round of 32
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
梁譽軒 LEUNG YU HIN
黃鐘慧 WONG CHUNG WAI
1   11 2
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 85 Round of 16
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
邱鈞霆 YAU KWAN TING
麥明芯 MAK MING SHUM
1   11 2
2   11 7
3   9 11
4   7 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 93 Quarter Final
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
蘇致 SU ZHI
張隨莎 ZHANG SUI SHA
1   9 11
2   7 11
3   11 9
4   4 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 57 Round of 64
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
蔡楠 TSOI DIJON JACK
蔡洪 TSOI ASHLEY KATE
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 37 Round of 64
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
陳智源 CHAN CHI YUEN
屈睿蕎 WAT YUI KIU
  棄權  

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 101 -4 Round of 16
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
蕭穎霖 SIU WING LAM
馮慧珠 FUNG WAI CHU
1   11 6
2   6 11
3   11 5
4   11 9
結果 3 1
System Record 107 -4 Quarter Final
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
鮑奕文 PAU YIK MAN
陳瑋文 CHAN WAI MAN
1   11 7
2   12 10
3   8 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 110 -4 Semi Final
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
李漢銘 LI HON MING
黃芊柔 WONG CHIN YAU
1   5 11
2   12 14
3   12 10
4   6 11
結果 1 3
System Record 111 -4 Third Place
  張鈺 CHEUNG YUK
朱成竹 ZHU CHENGZHU
李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
1   11 9
2   11 8
3   13 11
結果 3 0