Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 16
  黎建基 LAI KIN KAY
陳志光 CHAN CHI KWONG HARRY
李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
  棄權 棄權
System Record 86
  李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
謝梓朗 TSE TSZ LONG
余家匡 YU KA HONG
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 84
  李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
李樺杰 LEE WAH KIT
史澤佳 SZE CHAK KAI
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 27
  商晉瑋 SHEUNG CHUN WAI
高畯傑 KO CHUN KIT
李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
  棄權  
System Record 144
  郭綽言 KWOK CHEUK YIN
劉建均 LAU KIN KWAN
李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
  棄權  
System Record 215
  李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
郭志文 KWOK CHI MAN
石偉文 SHEK WAI MAN
1   7 11
2   4 11
3   11 8
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 10 -3
  李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
王曉鋒 WONG HIU FUNG
林浩祥 LAM HO CHEUNG
1   11 13
2   11 8
3   4 11
4   11 7
5   8 11
結果 2 3
System Record 12 -3
  潘俊業 PUN CHUN YIP
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
1   7 11
2   7 11
3   11 6
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 43 -3
  陳炳強 CHEN BING QIANG
游昇浩 YAU SING HO
李銘澤 LEE MING CHAK
譚智輝 TAM CHI FAI
1   11 4
2   11 5
3   11 8
結果 3 0