Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 52
  張力衡 CHEUNG LIK HANG
黃睿 WONG YUI
丁少聰 TING SIU CHUNG
潘健豐 PUN KIN FUNG
1   2 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 169
  丁少聰 TING SIU CHUNG
潘健豐 PUN KIN FUNG
林昇鵬 LAM SING PANG
蔡德成 TSOI TAK SHING SAM
1   7 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 74 -3
  池堃 CHI KUN
鮑奕文 PAU YIK MAN
丁少聰 TING SIU CHUNG
潘健豐 PUN KIN FUNG
1   11 9
2   7 11
3   11 2
4   11 13
5   11 4
結果 3 2
System Record 75 -3
  袁梓笙 YUEN TSZ SANG
梁二仁 LEUNG YEE YAN
丁少聰 TING SIU CHUNG
潘健豐 PUN KIN FUNG
1   5 11
2   14 16
3   4 11
結果 0 3
System Record 77 -3
  丁少聰 TING SIU CHUNG
潘健豐 PUN KIN FUNG
李樂斌 LI LOK PAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   11 6
2   9 11
3   7 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 56 -3
  丁少聰 TING SIU CHUNG
潘健豐 PUN KIN FUNG
黃俊彥 WONG CHUN YIN
任健齡 YAM KIN LING
1   8 11
2   8 11
3   16 14
4   11 7
5   12 10
結果 3 2
System Record 58 -3
  丁少聰 TING SIU CHUNG
潘健豐 PUN KIN FUNG
陳順南 CHAN SHUN NAM
李斯豪 LEE SZE HO
1   11 8
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 60 -3
  郭晉傑 KWOK CHUN KIT
符杰禧 FU KIT HEI
丁少聰 TING SIU CHUNG
潘健豐 PUN KIN FUNG
1   6 11
2   11 8
3   11 8
4   11 5
結果 3 1