Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2017
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 35 Round of 64
  麥灝麟 MAK SEBASTIAN DUNCAN
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
李灝楠 LI HO NAM
鄭卓男 CHENG CHEUK NAM
1   11 6
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 59 Round of 32
  麥灝麟 MAK SEBASTIAN DUNCAN
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
張光傑 CHEUNG KWONG KIT
黃家樂 WONG KA LOK
1   11 4
2   11 4
3   11 1
結果 3 0
System Record 71 Round of 16
  麥灝麟 MAK SEBASTIAN DUNCAN
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
王中道 WONG CHUNG DAO
葉子聰 YIP TSZ CHUNG
1   11 5
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 77 Quarter Final
  麥灝麟 MAK SEBASTIAN DUNCAN
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
鄭博聰 CHENG POK CHUNG
鄭智聰 CHENG CHI CHUNG
1   8 11
2   7 11
3   11 6
4   11 5
5   8 11
結果 2 3