Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 108
  溫子偉 WAN TSZ WAI
陳帕劻 CHAN PAK HONG
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
鮑奕文 PAU YIK MAN
  棄權  
System Record 179
  趙國偉 CHIU KWOK WAI
伍時源 NG PATRICK
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
鮑奕文 PAU YIK MAN
1   11 9
2   3 11
3   3 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 215 Round of 64
  楊甯 YEUNG NING RICHARD
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
鮑奕文 PAU YIK MAN
1   11 7
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2017
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 64 Round of 64
  黃曉峰 WONG HIU FUNG
郭浩饒 KWOK HO YIU
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
鮑奕文 PAU YIK MAN
1   6 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 80 Round of 32
  任奕溍 YAM YIK CHUN
李博鈞 LEE POK KWAN
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
鮑奕文 PAU YIK MAN
1   9 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 88 Round of 16
  鄧浚鋒 TANG CHUN FUNG JOSEPH
梁健塱 LEUNG KIN LONG
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
鮑奕文 PAU YIK MAN
1   12 14
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 92 Quarter Final
  蔡智康 CHOI CHI HONG
朱浩弘 CHU HO WANG
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
鮑奕文 PAU YIK MAN
1   7 11
2   11 9
3   11 8
4   6 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 94 Semi Final
  楊沛霖 YEUNG PUI LAM
楊甯 YEUNG NING RICHARD
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
鮑奕文 PAU YIK MAN
1   8 11
2   12 10
3   13 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 95 Third Place
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
鮑奕文 PAU YIK MAN
1   11 7
2   10 12
3   4 11
4   11 9
5   6 11
結果 2 3