Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2017
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 33 Round of 64
  陳以信 CHAN YEE SHUN
莊棨甯 CHONG MAURICE KAI NING
李皓賢 LEE HO YIN
任樂謙 YAM LOK HIM
1   11 4
2   11 3
3   12 10
結果 3 0
System Record 65 Round of 32
  陳以信 CHAN YEE SHUN
莊棨甯 CHONG MAURICE KAI NING
姚日謙 YIU YAT HIM
蘇卓夫 SO CHEUK FU
1   11 3
2   13 11
3   15 17
4   9 11
5   11 4
結果 3 2
System Record 81 Round of 16
  陳以信 CHAN YEE SHUN
莊棨甯 CHONG MAURICE KAI NING
姚鈞浩 YIU KWAN HO
姚鈞濤 YIU KWAN TO
1   12 10
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 89 Quarter Final
  陳以信 CHAN YEE SHUN
莊棨甯 CHONG MAURICE KAI NING
翁子鈞 YUNG TSZ KWAN
鍾樂軒 CHUNG LOK HIN
1   11 7
2   11 7
3   9 11
4   14 12
結果 3 1
System Record 93 Semi Final
  陳以信 CHAN YEE SHUN
莊棨甯 CHONG MAURICE KAI NING
梁詠賢 LEUNG WING YIN
陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
1   5 11
2   9 11
3   11 9
4   11 3
5   11 6
結果 3 2
System Record 96 Final
  陳以信 CHAN YEE SHUN
莊棨甯 CHONG MAURICE KAI NING
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
楊甯 YEUNG NING RICHARD
1   11 8
2   6 11
3   12 14
4   11 5
5   1 11
結果 2 3