Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 47
  唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
陳鈞傑 CHAN KWAN KIT
胡穎源 WU WING YUEN
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 66
  唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
陳振豪 CHAN CHUN HO
李少斌 LEE SHAO PING KENNETH
1   11 6
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 158
  王祚潤 WONG CHO YUN
鄺瑞中 KWONG SUI CHUNG
唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   11 3
2   11 5
3   13 15
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 91 -3
  李柏濠 LEE PAK HO
林昇鵬 LAM SING PANG
唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   11 5
2   7 11
3   11 8
4   11 4
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 30
  梁偉生 LEUNG WAI SANG
梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS
唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   9 11
2   3 11
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 113
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   11 7
2   3 11
3   9 11
4   11 7
5   7 11
結果 2 3
System Record 167 Round of 64
  唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   7 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3