Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 22
  方漢平 FONG HON PING
陳進業 CHAN CHUN YIP
林良傑 LAM LEUNG KIT
高進然 KO CHUN YIN
1   11 4
2   12 10
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 9
  林良傑 LAM LEUNG KIT
高進然 KO CHUN YIN
梁譽軒 LEUNG YU HIN
伍煒業 NG WAI YIP
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 66
  曾明春 TSANG MING CHUN
曾慶祥 TSANG HING CHEUNG
林良傑 LAM LEUNG KIT
高進然 KO CHUN YIN
1   10 12
2   8 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 138
  黃曉峰 WONG HIU FUNG
郭浩饒 KWOK HO YIU
林良傑 LAM LEUNG KIT
高進然 KO CHUN YIN
1   7 11
2   5 11
3   12 10
4   8 11
結果 1 3
System Record 179 Round of 64
  徐鎮威 TSUI CHUN WAI
張耀升 CHEUNG YIU SING
林良傑 LAM LEUNG KIT
高進然 KO CHUN YIN
1   9 11
2   11 9
3   11 5
4   7 11
5   11 6
結果 3 2