Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 64
  鍾鎧峻 CHUNG HOI TSUN
梁鈺燊 LEUNG YUK SAN
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
張耀升 CHEUNG YIU SING
  棄權  
System Record 137
  杜弘毅 TO WANG NGAI ORION
鄭君志 CHENG KWAN CHI
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
張耀升 CHEUNG YIU SING
  棄權  
System Record 179 Round of 64
  徐鎮威 TSUI CHUN WAI
張耀升 CHEUNG YIU SING
林良傑 LAM LEUNG KIT
高進然 KO CHUN YIN
1   9 11
2   11 9
3   11 5
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 200 Round of 32
  徐鎮威 TSUI CHUN WAI
張耀升 CHEUNG YIU SING
吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
1   11 8
2   6 11
3   6 11
4   7 11
結果 1 3