Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 153
  梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG
戴駿傑 TAI TSUN KIT
陳文峰 CHAN MAN FUNG
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
1   10 12
2   11 5
3   11 8
4   6 11
5   6 11
結果 2 3