Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 114
  鄭志坤 CHENG CHI KWAN
劉殷佑 LIU YIN YOU
梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
1   4 11
2   8 11
3   11 6
4   5 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 145 -3
  鄭志坤 CHENG CHI KWAN
劉殷佑 LIU YIN YOU
梁家瑞 LEUNG KA SUI
譚璟豊 TAM KING FUNG
1   11 7
2   8 11
3   11 2
4   11 9
結果 3 1
System Record 147 -3
  許志聰 HUI KYLE
鄭俊林 CHENG CHUN LAM
鄭志坤 CHENG CHI KWAN
劉殷佑 LIU YIN YOU
1   8 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 150 -3
  廖曉明 LIU HIU MING
胡振康 WU CHUN HONG
鄭志坤 CHENG CHI KWAN
劉殷佑 LIU YIN YOU
1   7 11
2   8 11
3   14 12
4   11 9
5   11 4
結果 3 2