Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2017
項目:   Secondary Boys Doubles 男子中學組雙打
System Record 39 Round of 64
  陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
易廷彥 YICK TING YIN HUGO
曾爾力 TSANG YI LIK
1   11 2
2   12 10
3   11 5
結果 3 0
System Record 66 Round of 32
  陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
范珈陌 FAN KA MAK
張俊邦 CHEUNG CHUN PONG
1   11 7
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 79 Round of 16
  許梓朗 HUI TSZ LONG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
1   9 11
2   11 5
3   11 3
4   11 6
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2016
項目:   Secondary Boys Doubles 男子中學組雙打
System Record 50 Round of 64
  盧健益 LO KIN YIK
何諾迪 HO NOK DIK
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
1   8 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 70 Round of 32
  曾湋皓 TSANG WEI HAO
涂肇中 TU TSOA CHUNG
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
  棄權  
System Record 80 Round of 16
  譚善行 TAM SIN HANG ELLIS
金樂恒 KAM LOK HANG
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
1   8 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 85 Quarter Final
  陳逸天 CHAN YAT TIN TIMOTHY
陳逸俊 CHAN YAT CHUN JEFFREY
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
1   11 5
2   11 7
3   10 12
4   11 4
結果 3 1