Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 12
  陳智業 CHAN CHI YIP
陸子朗 LUK TSZ LONG
吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
1   7 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 110
  吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
彭子深 PANG TSZ SUM
張昱傑 CHEUNG YUK KIT
1   13 11
2   12 14
3   9 11
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 70
  吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
黃日賢 WONG YAT YIN
勞梓聰 LO TSZ CHUNG
1   5 11
2   11 5
3   7 11
4   11 3
5   11 3
結果 3 2
System Record 134
  吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
林逸晨 LAM YAT SEN
林逸曦 LAM YAT HEI
1   6 11
2   13 11
3   6 11
4   11 5
5   11 7
結果 3 2
System Record 167 Round of 64
  楊戈 YANG GE
蔡楠 TSOI DIJON JACK
吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
    棄權

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2017
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 17
  吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
鄭博聰 CHENG POK CHUNG
鄭智聰 CHENG CHI CHUNG
1   11 8
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 49 Round of 64
  楊沛霖 YEUNG PUI LAM
楊甯 YEUNG NING RICHARD
吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
1   11 9
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2016
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 21
  吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
麥灝麟 MAK SEBASTIAN DUNCAN
陳焯僑 CHEN CHEUK KIU
1   11 7
2   11 6
3   10 12
4   11 8
結果 3 1
System Record 52 Round of 64
  吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
朱立鳴 CHU LAP MING LINCOLN
    棄權
System Record 69 Round of 32
  于諾 YU NOK
施穎亨 SHIH WING HANG
吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
1   12 10
2   12 10
3   11 5
結果 3 0