Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2016
項目:   Boys U18 Doubles 男子 U18 組雙打
System Record 13
  郭梓鋒 KWOK TSZ FUNG
邱梓泓 YAU TSZ WANG
李翰文 LI HON MAN
馮彥鳴 FUNG YIN MING
  棄權  
System Record 41 Round of 64
  聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
何俊文 HO CHUN MAN
李翰文 LI HON MAN
馮彥鳴 FUNG YIN MING
1   4 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 64 Round of 32
  李翰文 LI HON MAN
馮彥鳴 FUNG YIN MING
彭穎浠 PANG WING HAY
賴明希 LAI MING HEI MAX
1   12 10
2   12 10
3   11 2
結果 3 0
System Record 75 Round of 16
  楊甯 YEUNG NING RICHARD
游華添 YAU WAH TIM
李翰文 LI HON MAN
馮彥鳴 FUNG YIN MING
1   9 11
2   11 3
3   11 4
4   11 9
結果 3 1