Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Womens Double's 女子雙打
System Record 25
  陳曉恩 CHAN HIU YAN
劉淽鎵 LAU TSZ KA
史穎嘉 SZE WING KA
史卓嘉 SZE CHEUK KA
1   11 9
2   7 11
3   5 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Womens Double's 女子雙打
System Record 20
  陳曉恩 CHAN HIU YAN
劉淽鎵 LAU TSZ KA
關怡嫺 KWAN YI HAN
黃月玲 WONG YUET LING GINA
1   15 13
2   11 7
3   12 14
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 52 Round of 64
  陳奕珺 CHAN YIK KWAN
陳韻彤 CHAN WAN TUNG WHARTON
陳曉恩 CHAN HIU YAN
劉淽鎵 LAU TSZ KA
1   9 11
2   11 4
3   11 7
4   11 6
結果 3 1