Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 49
  潘麒茵 POON KEI YAN
梁瑋莉 LEUNG WAI LEE
區榛婷 AU TSUN TING VIVIAN
周懿晴 CHOW YI CHING
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 14
  潘麒茵 POON KEI YAN
梁瑋莉 LEUNG WAI LEE
江鎧澄 KONG HOI CHING
方諾陶 FONG LOK TO
1   11 4
2   13 11
3   11 7
結果 3 0
System Record 46 Round of 64
  曹敏盈 TSO MAN YING
袁敏瑤 YUEN MAN YIU
潘麒茵 POON KEI YAN
梁瑋莉 LEUNG WAI LEE
1   3 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 71 Round of 32
  潘麒茵 POON KEI YAN
梁瑋莉 LEUNG WAI LEE
李嘉宜 LEE KA YEE KARISA
梁葭蘊 LEUNG KA WAN
1   5 11
2   1 11
3   3 11
結果 0 3