Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 107 -3
  羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX
陳德寶 CHAN TAK PO
李梓灝 LEE TSZ HO
李嘉浩 LEE KA HO
1   6 11
2   12 14
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 60
  李梓灝 LEE TSZ HO
李嘉浩 LEE KA HO
鄭漢波 CHENG HON BOR
葉錦堂 YIP KAM TONG
1   11 7
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 134
  李梓灝 LEE TSZ HO
李嘉浩 LEE KA HO
謝偉強 TSE WAI KEUNG
謝兆隆 TSE SIU LUNG
1   10 12
2   11 5
3   13 15
4   11 9
5   11 9
結果 3 2
System Record 177 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO
李嘉浩 LEE KA HO
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   9 11
2   5 11
3   11 6
4   9 11
結果 1 3