Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2018
項目:   Boys U18 Doubles 男子 U18 組雙打
System Record 4
  葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
朱立鳴 CHU LAP MING LINCOLN
王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
吳宇騫 NG YUE HEAN MELVIN
1   11 9
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 32 Round of 64
  聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
朱立鳴 CHU LAP MING LINCOLN
1   13 11
2   9 11
3   11 7
4   6 11
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 54
  阮泓熹 YUEN WANG HEI
朱倬賢 CHU CHEUK YIN JERRY
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
朱立鳴 CHU LAP MING LINCOLN
1   7 11
2   7 11
3   11 9
4   13 15
結果 1 3
System Record 151
  羅子鋒 LO TSZ FUNG
許俊僖 HUI CHUN HEI JACKO
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
朱立鳴 CHU LAP MING LINCOLN
1   11 8
2   11 3
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 48
  葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
朱立鳴 CHU LAP MING LINCOLN
黃玉祥 WONG YUK CHEUNG
洪德強 HUNG TAK KEUNG
1   7 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2016
項目:   Boys U18 Doubles 男子 U18 組雙打
System Record 52 Round of 64
  吳兆聰 NG SIU CHUNG
羅俊堅 LAW CHUN KIN
葉栩麟 YIP HUI LUN HAYDEN
朱立鳴 CHU LAP MING LINCOLN
    棄權