Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 44
  何永祥 HO WING CHEUNG
盤嘉慶 POND KA HING ALBERT
徐健朗 CHUI KIN LONG AARON
譚柏軒 TAM PAK HIN
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 92
  徐健朗 CHUI KIN LONG AARON
譚柏軒 TAM PAK HIN
吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
1   3 11
2   11 8
3   2 11
4   4 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 81
  徐健朗 CHUI KIN LONG AARON
譚柏軒 TAM PAK HIN
許綽言 HUI CHEUK YIN
丘浚亨 YAU CHUN HANG
1   11 8
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 148
  徐健朗 CHUI KIN LONG AARON
譚柏軒 TAM PAK HIN
鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
1   2 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 61
  胡家誠 WU KA SHING
李志成 LEE CHI SHING
徐健朗 CHUI KIN LONG AARON
譚柏軒 TAM PAK HIN
    棄權