Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 28
  湯振強 TONG CHUN KEUNG
唐明林 TONG MING LAM
譚朗聰 TAM LONG CHUNG
陳建行 CHAN KIN HANG
  棄權  
System Record 109
  譚朗聰 TAM LONG CHUNG
陳建行 CHAN KIN HANG
楊志強 YEUNG CHI KEUNG
潘文超 POON MAN CHIU
1   11 4
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 162 Round of 64
  鄧浚鋒 TANG CHUN FUNG JOSEPH
梁健塱 LEUNG KIN LONG
譚朗聰 TAM LONG CHUNG
陳建行 CHAN KIN HANG
1   8 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 189 Round of 32
  譚朗聰 TAM LONG CHUNG
陳建行 CHAN KIN HANG
楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
1   7 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3