Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 24
  陳瑋文 CHAN WAI MAN
林樂恩 LAM LOK YAN
黃芷瑩 WONG TSZ YING
高舒婷 KO SHU TING
1   11 7
2   12 14
3   11 3
4   11 2
結果 3 1
System Record 55 Round of 64
  周蔚洋 CHOW WAI YEUNG
雷樂兒 LUI LOK YEE, JUNE
陳瑋文 CHAN WAI MAN
林樂恩 LAM LOK YAN
1   11 6
2   8 11
3   8 11
4   11 7
5   10 12
結果 2 3
System Record 75 Round of 32
  陳瑋文 CHAN WAI MAN
林樂恩 LAM LOK YAN
劉巧兒 LAU HAU YI
陳暉鏇 CHAN FAI SHUEN
1   11 4
2   11 8
3   8 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 85 Round of 16
  陳瑋文 CHAN WAI MAN
林樂恩 LAM LOK YAN
黃懷萱 WONG WAI HUEN
練子筠 LIN TSZ KWAN
1   11 3
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 90 Quarter Final
  陳瑋文 CHAN WAI MAN
林樂恩 LAM LOK YAN
盧樂兒 LO LOK YEE
陳美珊 CHAN MEI SHAN
1   9 11
2   5 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3