Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 51 Round of 64
  潘莊薇 POON CHONG MEI
黃樂兒 WONG LOK YEE
林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
1   7 11
2   11 9
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 73 Round of 32
  黃梅琛 WONG MUI SUM
郭苡婷 KWOK YEE TING ELAINE
林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
1   11 5
2   4 11
3   11 6
4   5 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 84 Round of 16
  林依諾 LAM YEE LOK
王重云 WONG CHUNG WAN
林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
1   11 7
2   11 2
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2016
項目:   Girls U18 Doubles 女子 U18 組雙打
System Record 22 Round of 32
  劉姵廷 LAU PUI TING
陳彥彤 CHAN YIN TUNG
林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
1   11 9
2   6 11
3   10 12
4   10 12
結果 1 3
System Record 34 Round of 16
  趙敏燁 CHIU MAN IP
朱希蕎 CHU HEI KIU
林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
1   2 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 40 Quarter Final
  吳詠琳 NG WING LAM
李凱敏 LEE HOI MAN KAREN
林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
1   13 11
2   11 8
3   13 11
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 19
  林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
朱沛汶 CHU PUI MAN
鄧梓慧 TANG TSZ WAI
1   11 4
2   18 16
3   11 8
結果 3 0
System Record 50 Round of 64
  林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
李恆珮 LI HANG PUI
林泳瑤 LAM WING YIU
    棄權
System Record 72 Round of 32
  胡樂瑤 WU LOK YIU
黃迪雯 WONG DICK MAN
林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
1   12 10
2   11 4
3   3 11
4   4 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 83 Round of 16
  戴欣琳 TAI YAN LAM
毛熙嬋 MO HEI SHIM
林曉晴 LAM HIU CHING
陳美淇 CHAN MAY KAI
1   11 5
2   11 6
3   11 8
結果 3 0