Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2015
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 44 Round of 64
  徐浩洋 TSUI HO YEUNG MILES
郭子豐 KWOK TSZ FUNG
羅子鋒 LO TSZ FUNG
鄭君昊 CHENG KWAN HO
1   7 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 61 Round of 32
  羅子鋒 LO TSZ FUNG
鄭君昊 CHENG KWAN HO
陳逸天 CHAN YAT TIN TIMOTHY
陳逸俊 CHAN YAT CHUN JEFFREY
1   9 11
2   3 11
3   11 9
4   4 11
結果 1 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2015
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 52 Round of 64
  馮俊琛 FUNG CHUN SUM
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
羅子鋒 LO TSZ FUNG
鄭君昊 CHENG KWAN HO
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 54
  羅子鋒 LO TSZ FUNG
鄭君昊 CHENG KWAN HO
方漢平 FONG HON PING
鄭文邦 CHENG MAN BONG JAMES
1   11 9
2   8 11
3   3 11
4   9 11
結果 1 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2014
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 26 Round of 64
  羅子鋒 LO TSZ FUNG
鄭君昊 CHENG KWAN HO
伍思行 NG SZE HANG BRIAN
鄭梏然 CHENG HUK YIN
    棄權
System Record 51 Round of 32
  羅子鋒 LO TSZ FUNG
鄭君昊 CHENG KWAN HO
林梓羲 LIM TSZ HEI
郭澧立 KWOK LAI LAP
1   11 9
2   11 6
3   10 12
4   11 6
結果 3 1
System Record 63 Round of 16
  楊逸曦 YEUNG YAT HEI
余亦翹 YUE YIK KIU KRUGMAN
羅子鋒 LO TSZ FUNG
鄭君昊 CHENG KWAN HO
1   8 11
2   13 15
3   13 15
結果 0 3
System Record 69 Quarter Final
  曾湋皓 TSANG WEI HAO
張瑞謙 CHEUNG SUI HIM
羅子鋒 LO TSZ FUNG
鄭君昊 CHENG KWAN HO
1   14 12
2   6 11
3   7 11
4   11 7
5   11 7
結果 3 2