Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 17
  阮浩軒 YUEN HO HIN
吳瑋豐 NG WAI FUNG
張嘉軒 CHEUNG KA HIN
曹展熙 CHO JIN HEY
1   11 2
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 91
  阮浩軒 YUEN HO HIN
吳瑋豐 NG WAI FUNG
葉頴韜 IP WING TO
姚冠佳 YIU KWUN KAI
1   11 2
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 196
  梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
彭子深 PANG TSZ SUM
阮浩軒 YUEN HO HIN
吳瑋豐 NG WAI FUNG
1   11 7
2   5 11
3   6 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 249 Round of 64
  阮浩軒 YUEN HO HIN
吳瑋豐 NG WAI FUNG
朱曉宇 CHU HIU YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
1   10 12
2   5 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 134
  阮浩軒 YUEN HO HIN
吳瑋豐 NG WAI FUNG
劉建華 LAU KIN WAH
梁之莘 LEUNG CHI SUN
  棄權